12. 5. 2015

New projects?

Hello everyone! I know that I didn't write a post for a little bit longer time, but I had to read a lot of books for school and this week will be really busy (i mean in school :D). But I wanted to let you know about some "projects" or some ideas for new posts, that I am planning. I hope that you will like them, because I am so excited about it. :-)

Ahojte všetci! Viem, že som už trochu dlho nedala nový post, ale musím čítať veľa kníh do školy a tento týždeň bude dosť rušný (myslím v škole :D). Ale aj tak som vám chcela povedať o "projektoch" alebo o nápadoch na nové posty, ktoré plánujem. Dúfam, že sa vám budú páčiť, pretože ja som z toho nadšená. :-)


So, I am going to Vienna, with my classmates and I am looking forward to go there. I know, that just a normal trip with them is great, so I am not afraid of something like boredom :D. 
I want to do some DIY projects and other stuff. I don't want to disclose everything, so that's all for today. ;-)

Takže, pôjdem do Viedne s mojimi spolužiakmi (a spolužiačkami :D) a veľlmi sa na to teším. Viem, že už len normálny výlet s nimi je úžasný, takže sa ani nebojím o niečo také ako je nuda :D. 
Chcela by som urobiť aj nejaké DIY projekty a aj iné veci. No nechcem všetko prezradiť, takže toto je pre dnes všetko.  ;-)xoxo Victoria

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára